Refundacja NFZ

Jak uzyskać refundację NFZ?

Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS.

 

Aby uzyskać refundację NFZ na zaopatrzenie ortopedyczne lub rehabilitacyjne musisz wykonać poniższe kroki:

  1. Udaj się osobiście na wizytę do lekarza specjalisty, który wypisze zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Osoba upoważniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne to lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej, onkologicznej, neurologii, neurochirurgii i reumatologii. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma możliwość wypisania zlecenia na niektóre produkty.
  2. Po uzyskaniu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez lekarza specjalistę, musisz zatwierdzić zlecenie w najbliższym oddziale NFZ. Można to zrobić osobiście lub poprzez osobę upoważnioną. Bez posiadania pieczątki NFZ na posiadanym zleceniu nie zrealizujesz wniosku.
  3. Dopiero po uzyskania zatwierdzenia wniosku w NFZ udaj się do sklepu ortopedycznego celem realizacji zamówienia. Sklep musi posiadać podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Nasze dane znajdziesz w zakładce Kontakt.