Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
Administrator danychRehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
Cele przetwarzaniaSprzedaży produktów medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, prowadzenie badań naukowych
Podstawy prawne przetwarzaniaobowiązek prawny / umowa na sprzedaż produktów medycznych / nasz uzasadniony interes / Twoja zgoda 
Odbiorcy danychpodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane daneosoba fizyczna, która zawarła umowę na zakup produktów medycznych 
Prawa związane z przetwarzaniem danych

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo dostępu do danych,
• inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań(dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,

- przez e-mailbiuro@rehasport.pl,

- telefonicznie:+48 / 616 281 150.

 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Joanna Wiese, Rehasport Clinic Sp. z o. o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,

- przez e-mailiod@rehasport.pl

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług Medicover Polska. 

W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach
i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy na sprzedaż produktów medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane, które przetwarzamy na podstawie zgody, będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania.

 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

- podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Rehasport Clinic Sp. z o.o. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

8.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową na sprzedaż produktów medycznyc oraz wymogiem ustawowym.